Keramiekprijs De Kei

2 apr 2022 to 1 mei 2022

Keramiekprijs De Kei

Gijs Assmann begeeft zich in een raadselachtig universum van drama en humor, kluchtigheid en verderf. Hij jongleert in zijn werk met zowel volkskunst, cartoons als hoge kunst, de uitvoering kenmerkt zich door een unieke ambachtelijke zorgvuldigheid

 Carolien Smit voor We Like Art

 

 De keramische sculpturen die ik maak hebben de structuur van stillevens die bestaan uit stapelingen van herkenbare (gebruiks-) voorwerpen. Als in 17e eeuwse Vanitas –stillevens kunnen de voorwerpen als symbolen gelezen worden, waardoor een verhaal ontstaat. Centraal hierin staat de vraag 'Hoe kunnen we leven?’ Hoe zet je je koers uit? Welk kompas is nodig? Is het mogelijk om opnieuw te beginnen? De presentatie is een ode aan een zinnelijk leven, het lichamelijk denken en de noodzakelijke verbondenheid met de grote vragen van het leven. Een verlangen naar standvastigheid in twijfel. Het verlangen het wonderbaarlijke leven te omarmen, ongeloof op te schorten om voorwaarts te bewegen, en uit de hand gelopen hobby’s te incorporeren. Het gebruik van alledaagse en herkenbare gebruiksvoorwerpen verwijst naar transformatie en reizen, zowel in de betekenis van vlucht, droom en als roes. In dit beeldenrijk rijmen visueel moeiteloos de Bijbelse figuur Jonas, molotov-cocktails, modelboten in flessen, zwanenhalzen op hoge hakken en eendenbekken met vogelverschrikkers.

 In het werken met keramiek staat het proces van het maken centraal. In een tijdsgewricht waar alles gaat over verklaarbaarheid, snelle effecten en beschikbaarheid stelt de ambachtelijkheid die het werken met klei verlangt eisen als geduld, traagheid, technisch kunnen en concentratie. In dat perspectief is de keuze voor het werken met keramiek niet zozeer van deze tijd, als wel een voor deze tijd. Keramiek staat zo voor een beschouwend karakter en voor alles dat in de 21ste  eeuw naar de achtergrond lijkt te zijn verdwenen: handwerk, antimodernisme en vertedering, kortom 'slow art'.

 Keramiek ligt aan de basis van mijn werk. De spanning tussen directheid waarmee je in klei kunt werken en het technisch kunnen die het werken met klei vereist biedt morgelijkheden om denken en maken in elkaar te vlechten.

 Gijs Assmann, april 2021